loader image

Offertförfrågan

010-175 55 65

hej@mobelmannen.se

Vi har ansvarsförsäkring

Integritetspolicy

Så här hanterar vi dina personuppgifter

För att kunna erbjuda dig våra tjänster och produkter behöver vi behandla vissa personuppgifter och data om dig eller ditt besök på vår webbplats.

Vi värnar självklart om din integritet och säkerhet och samlar därför inte in fler uppgifter än vi behöver. Uppgifterna säljs givetvis aldrig vidare till tredjepart.

För din skull är det viktigt att du läser igenom vår integritetsskyddspolicy innan du beställer eller använder någon av våra tjänster. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på: hej@mobelmannen.se

Vilken information samlar vi in?
Denna dataskyddspolicy täcker all data som vi samlar in, till exempel från hemsidan, sociala media, kontakt per telefon eller mail, och på evenemang eller mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt.

Information du förser oss med
Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig, eller ditt företag på flera sätt, t.ex när du beställer våra tjänster eller kontaktar oss via formulär eller mail från vår hemsida.

Denna information kan innefatta:

  • Person- och kontaktinformation – t.ex namn, adress, e-postadress, telefonnummer, din yrkesroll och din arbetsplats.
  • Betalningsinformation – fakturaadress, referensperson, annan faktureringsinformation.
  • Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.
  • Geografisk information – din geografiska placering.
  • Information om varor/tjänster – detaljer angående de tjänster du har köpt.
  • Informationen vi samlar in är nödvändig antingen för att ingå avtal med oss eller för att ställa ut offert.

Personnummer behandlas bara i undantagsfall för vissa tjänster som kräver legitimerad identitet.

Varför samlar vi in information och vad gör vi med informationen?
Vi samlar in data för att tillhandahålla, utföra & förbättra våra tjänster och produkter.

Din information stannar hos oss
Vi kommer aldrig sälja eller delge din information till tredje part utan din tillåtelse. Ibland delar vi personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för att kunna slutföra och leverera våra åtaganden gentemot dig. Alla våra partners ingår självfallet sekretessavtal och följer givetvis alla legala och tekniska krav för att din information ska kunna hanteras säkert.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi strävar alltid efter att lagra dina personuppgifter inom Sverige/EU/EES. Vissa sällsynta situationer kan dock kräva att vissa uppgifter hanteras av tredje part (t.ex av teknikleverantör/underleverantör). Vi kommer dock alltid vidta åtgärder för att data som skickas och lagras på detta sätt hanteras på samma säkerhetsnivå som inom EU/ESS.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller bokföringskrav.

Dina rättigheter
Du som är kund eller registrerad hos oss har flera rättigheter du bör känna till:

  • Du har rätt att kostnadsfritt begära ut ett registerunderlag för vilka uppgifter om dig vi har sparade om dig eller ditt företag.
  • Du har rätt att få dina uppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande på något sätt. Du har även rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills dess att de blivit uppdaterade.
  • Du har rätten att bli bortglömd. Radering av personuppgifter sker dock inte om de krävs för att slutföra vårt åtagande eller avtal med dig, eller om annan svensk lag, myndighet eller domstol säger annat.

Vem är personuppgiftansvarig?
Har ni några frågor angående dataskyddet och hur vi hanterar er säkerhet och era rättigheter, kontakta oss på hej@mobelmannen.se.

Har vi inte gjort tillräckligt?
Vänligen kontakta Datainspektionen, tel 08-657 61 00, eller via email datainspektionen@datainspektionen.se.